Müügiinfo

1.

Broneerimine

Korteri broneerimisel sõlmitakse kliendiga broneerimiskokkulepe, mis kehtib seitse (7) päeva. Kokkuleppe vormistamine on tasuta.

2.

Võlaõiguslik müügileping

Sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik korteriomandi ostu-müügileping. Klient tasub 15% korteriomandi maksumusest. Summa tasutakse hiljemalt kaks (2) päeva enne võlaõigusliku ostu-müügi lepingu sõlmimist arendaja pangaarvele või notari deposiitarvele.

3.

Asjaõigusleping

Pärast korteri valmimist ja ehitustööde vastuvõtmist kliendi poolt sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik ostu-müügileping. Ostja tasub 85% korteri maksumusest. Kinnistusregistris tehakse märge omaniku muutuse kohta. Kõik ostu-müügitehinguga seotud notaritasud ja riigilõivud tasub ostja.

Korteriomandi müügihind sisaldab

  • korteri siseviimistlust vastavalt siseviimistluspaketile
  • liitumist kanalisatsiooni- ja veetrassiga
  • liitumist elektri- ja kaugküttevõrguga
  • liitumisvalmidust telefonivõrgu ja kaabeltelevisooniga
  • liitumisvalmidust turvafirmaga
  • käibemaksu

Korteriomandi müügihind ei sisalda

  • tehinguga kaasnevaid notaritasusid ja riigilõivu (tasub klient)
  • liitumistasusid side-, turva- ja kaabeltelevisiooni teenusega
  • panipaika hoone esimesel korrusel – hind 2000 eurot
  • parkimiskohta esimese korruse kinnises parklas – hind 5000.- eurot